Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

LÊN LANG BI ANG GẶP KIM GIANG

Mới đây, Ngọc Hiểu lên Đà Lạt, gặp Kim Giang đang điều hành hoạt động ở điểm du lịch Lang Bi Ang; được Kim Giang cho vào cổng và đi xe đặc dụng miễn phí. Bạn nào về lại Đà Lạt, đừng bỏ lỡ dịp lên Lang Bi Ang gặp Kim Giang nhé