Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

TIÊN MINH NHẬM CHỨC PHÂN XÃ TRƯỞNG TTXVN TẠI KHÁNH HÒA

Tin mới nhận: Tiên Minh vừa nhận Quyết định của TTXVN giữ chức vụ mới Phân xã trưởng TTXVN tại Khánh Hòa.
Tiên Minh từng là phóng viên Báo Phú Yên, phóng viên TTXVN tại Phú Yên,Phân xã trưởng TTXVN tại Kon Tum;sau đó về làm phóng viên TTXVN tại Khánh Hòa.
Ban liên lạc Văn k11 xin chúc mừng Tiên Minh với chức vụ mới và xin thông báo cho tất cả các bạn biết để chúc mừng và biết để... Tiên Minh "rửa"
BAN LIÊN LẠC