Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

BẢO THÚY ĐI ĐẮC LẮC

5-7.3.2010 Bảo Thúy đi Đại học Tây Nguyên mà chẳng gặp được Diệu Tâm vì Diệu Tâm đi Sài Gòn, thật đáng tiếc. Về lại Bảo Lộc, Bảo Thúy gửi hình Tây Nguyên cho mọi người xem.

Đại học
Tây Nguyên

Bảo Thúy với
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Nguyễn Thị Nghĩa


Bảo Thúy
nhận Bằng khen
của Bộ


Voi
do Bảo Thúy
"chụp"