Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

SINH VIÊN ĐÀ LẠT ĐI THỰC TẾ Ở CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ PHÚ YÊN

Thầy Biên và Thầy Thành vừa dẫn 2 đoàn thực tập đến Phú Yên,tìm hiểu thực tế ở các cơ quan báo chí: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài Phát thanh, Báo Phú Yên