Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

VĂN BÌNH LÀM CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ, THẾ HẢI LÀM BÍ THƯ HUYỆN UỶ KON PLONG

Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thế Hải tiếp tục được thăng quan ở Kon Tum

Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum vừa rồi, hai cựu sinh viên Văn K11 Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thế Hải đắc cử tỉnh uỷ viên. Sau đại hội, cả hai đều được  thăng chức:
- Nguyễn Văn Bình làm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
- Nguyễn Thế Hải làm Bí thư huyện uỷ huyện Kon PLong
Xin chúc mừng hai "quan" của lớp ta
BAN LIÊN LẠC

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

TÌM CỰU SINH VIÊN KHOA SINH LÊ THỊ THU HỒNG

Thêm một trường hợp hỏi thăm Văn Đà Lạt 11

Ngày 06 tháng 1 năm 2011,Raphael Thien-G Long Vu gởi tới
vandalat11@gmail.com nội dung:
"Hỏi thăm.
Chào Anh/Chị.
Tôi có 1 người bạn mất liên lạc đã 20 năm rồi . Ngày xưa học ngành Sinh khóa Dự bị 1984 & Chính thức 1985 .Tên là Lê thị thu Hồng
quê tại Nhatrang không biết Anh/Chị học cùng trường có biết người này không ? Xin cám ơn
."

Văn Đà Lạt 11 đã trả lời:
"Chào,
Anh/Chị nên hỏi các khoá lớn hơn
Văn Đà Lạt 11 tức là Văn khoá 11, tốt nghiệp năm 1991
Chúc Anh /Chị tìm gặp được bạn cũ"

Có ai biết thêm thông tin về trường hợp trên xin gởi cho raphaelg2005@gmail.com