Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

NỤ HÔN


Nếu được hôn mình
xin hôn vào đôi bàn chân
thật thà, lọc lừa mà chưa vấp ngã.
Nếu được hôn mình
xin hôn vào đôi bàn tay
mặt trắng, mặt đen mà không lẫn lộn
Nếu được hôn mình
xin hôn vào đôi mắt
tận tường hạnh phúc và cả đắng cay
Nếu được hôn mình
xin hôn vào ngày hôm qua
ngày ba mẹ sinh ta ...