Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

NHỚ ĐÀ LẠT

Thơ PHẠM ÁNH

Đây là sáng tác mới nhất của Pham Ánh gởi Văn Đà Lạt 11

1 nhận xét: