Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

ĐÁM CƯỚI GIANG- NGỮ

Trong số ảnh tư liệu của Bảo Long và Hồng Nga,có ảnh đám cưới của Giang - Ngữ.Trong ảnh có nhiều thầy cũ và các bạn ở Đà Lạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét