Thứ Tư, 16 tháng 7, 2008

HÌNH CỦA LỚP DO BẢO LONG VÀ HỒNG NGA LƯU GIỮ (Phần 1)

Bảo Long và Hồng Nga vừa cung cấp 27 ảnh tư liệu của lớp. Có nhiều tầm đen trắng từ lâu lơ lâu lắc. Văn k11 công bố nhanh mấy ảnh đầu. Sẽ công bố nhiều kỳ theo từng chủ đề cho bà con theo dõi. Nhân đây, Ban liên lạc tiếp tục mọi người góp ảnh xây dựng kho tư liệu ảnh của lớp thêm phong phú

Ảnh tư liệu của BẢO LONG


Anh em năm 1 chụp trước
Văn phòng khoa,
có thầy Hùng
và thầy Biên

Chị em
- giờ nhìn lại
... quá đẹp


Chụp chung
cả lớp
không nhớ
ở chỗ nào nữa


Píc níc
trong Thung lũng
Tình yêu


Chụp ở
Hồ Đa Thiện
hình như có
cả thầy Hòa
dạy VH Trung Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét