Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

VỀ ĐÀ LẠT CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP MẶT 20 NĂM

Trà My từ Tây Ninh- nơi biên giới Tây Nam- là người về họp mặt kỷ niệm 20 năm sớm nhất, từ ngày 23/06. Tiếp theo là Trương Văn Lin và Nguyễn Ngọc Hiểu có mặt ở Đà Lạt vào lúc 6h30 ngày 25/06
Tiếp theo là Phan Tiên Minh và Huỳnh Thị Phượng gặp nhau ở nhà Châu Vĩnh Lương
Tiếp sau là Nguyễn Văn Bình và vợ con đến nhà Châu Vĩnh Lương 

Hương Hải và Thế Hải đến Nhà khách tỉnh uỷ Lâm Đồng

Đinh Thị Hồng Nga đến Nhà khách tỉnh uỷ Lâm Đồng
Vợ chồng Phan Đức Thiệu và Trần Thị Ánh Nguyệt đến nơi gặp mặt buổi tối Tomato


Nguyễn Công Tùng Chinh và các nhóc tì tại cuộc gặp buổi tối
Từ Của đến nơi gặp mặt buổi tối
Đường Anh Ngữ đến nơi gặp mặt anh em

Lê Ngọc Minh và Nguyễn Xuân Thanh

Và đây các nhóc hậu duệ Văn Đà Lạt 11 cũng về gặp mặt

Cuộc gặp nối dài ở nhà Nguyễn Văn Quang