Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

NGỌC HIỂU VIẾT BÌNH LUẬN

Lâu nay, đã nhiều thơ văn; lần này, thử đổi món sang...bình luận: Bài bình luận của Ngọc Hiểu đăng trên mục "Chào buổi sáng" của Báo Thanh Niên, ngày 17/7.