Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

LÊ CÔNG BÌNH LÊN CHỨC PHÓ TỔNG BIÊN TẬP


Tin mới nhận: Lê Công Bình vừa lên chức Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế hợp tác kiêm Giám đốc chi nhánh phía nam báo này tại TP HCM và là chủ biên nguyệt san Doanh nghiệp- một ấn phẩm của Báo Kinh tế hợp tác.
Công Bình trước đó là Trưởng đại diện Báo Kinh tế hợp tác khu vực miền trung Tây nguyên tại Nha Trang, sau đó là Giám đốc Chi nhánh phía nam Báo Kinh tế hợp tác tại TP HCM.
Xin chúc mừng! Bà con ai về Sài Gòn nhớ gọi Công Bình rửa chức cho đàng hoàng.
BAN LIÊN LẠC