Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

THẾ HẢI LÊN CHỨC PHÓ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tin mới nhận: Nguyễn Thế Hải vừa lên chức Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Kon Tum
Thế Hải trước đó là Chánh văn phòng Ban Tổ chức, từng là chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Ở tỉnh Kon Tum, lớp ta như vậy có hai "quan" to là Thế Hải và Nguyễn Văn Bình- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Xin chúc mừng! Và yêu cầu Thế Hải rửa cho đàng hoàng.
BAN LIÊN LẠC