Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

SƯƠNG VÀ NẮNG SỚM

Một series ảnh sương và nắng sớm chỉ có ở Đà Lạt. Mời các bạn thưởng lãm