Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

LỜI MỜI HỌP MẶT CỦA NGUYỄN VĂN BÌNH

Ngày 24/2 Nguyễn Văn Bình (Bình đại úy)mail từ Kon Tum cho Văn Đà Lạt lời mời họp mặt

Nhân dịp Lễ 30-4 nay, Bình (Đại uý) mời tất cả các bạn lớp Văn K11 (cả gia đình) tập trung về Đà Lạt để họp lớp nhân 18 năm ngày ra trường. Lễ 30-4 năm nay là thứ 5, những bạn nào là công chức nhà nước sẽ xin phép cơ quan nghĩ thêm ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật đương nhiên là ngày nghỉ hàng tuần. Trừ 2 ngày đi và về, cả lớp sẽ có 2 ngày bên nhau.
Nội dung, chương trình và mọi điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho lễ gặp mặt diễn ra an toàn, thiết thực và tiết kiệm, Bình sẽ bàn với một số bạn ở Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang để thống nhất và sẽ thông báo cho các bạn biết (nếu đề xuất này được đa số các bạn chấp nhận).
Nguyễn Văn Bình