Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

HÌNH CỦA LỚP DO BẢO LONG VÀ HỒNG NGA LƯU GIỮ (Phần 2)

Mời các bạn xem tiếp bộ sưu tập hình lớp ta của Bảo Long và Hồng Nga. Nhân tiện tiếp tục kêu gọi mọi người gởi hình cũ về vandalat11@gmail.com để cùng xây dựng "bảo tàng" của lớp.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét