Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

HỒ VIẾT HÒA BÂY GIỜ Ở ĐÂU? CÓ AI BIẾT KHÔNG?Cho đến nay,toàn bộ cựu sinh viên Văn k11 ĐH Đà Lạt đều không biết Hồ Viết Hòa bây giờ ở đâu? Làm gì?
Trần Bảo Long cho hay, sau khi ra trường một năm hay một năm rưỡi gì đó, Hòa có trở lại trường lấy hồ sơ, và từ đó bặt âm vô tín cho đến giờ.
Khó khăn nhất là Hồ Viết Hòa không để lại tung tích gì,kể cả giấy tờ hồ sơ, lý lịch.
Ban liên lạc lớp phát lời kêu gọi toàn thể cựu sinh viên Văn k11 hãy cùng tìm Hồ Viết Hòa bằng tất cả những khả năng có thể.
Mọi thông tin xin liên lạc lại ĐT 0982374609,0905023823 và email:vandalat11@gmail.com
BAN LIÊN LẠC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét