Thứ Ba, 3 tháng 6, 2008

CÒN 9 TRƯỜNG HỢP CHƯA BIẾT ĐỊA CHỈ

Các bạn này hiện giờ chưa biết được làm gì, ở đâu, gồm:
1. Dương Văn Đông
2. Trần Thị Hảo
3. Ông Thị Hoa
4. Hồ Viết Hòa
5. Nguyễn Thị Diệu Tâm
6. Ngô Thị Linh Thảo
7. Phạm Thị Thiệt
8. Trần Văn Tuấn
9. Nguyễn Thị Xuân
Ai biết được xin phản hồi qua blog này với các số điện thoại:
- Trần Bảo Long- 0982374609
- Nguyễn Ngọc Hiểu- 0905023823
- email: vandalat11@gmail.com

BAN LIÊN LẠC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét