Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

THẦY NGUYỄN TUẤN TÀI ĐÃ VỀ CÕI VĨNH HẰNG

 
Thầy Nguyễn Tuấn Tài sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, đã mất lúc 1g45 ngày 14-7-2013.

Lễ nhập quan lúc 19g30 ngày 14-7-2013 tại tư gia.
Lễ thiết linh sàn lúc 20g30 ngày 14-7-2013
Lễ thành phục lúc 8g ngày 17-7-2013
Lễ di quan lúc 10g ngày 17-07-2013
Lễ hỏa táng lúc 11g cùng ngày

Văn K11 sẽ tổ chức đi viếng lúc 19g ngày 16-7-2013
 
                          
 Ban liên lạc Văn Đà Lạt 11 thông báo