Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

HUỲNH THỊ PHƯỢNG VÀ TIÊN MINH RA TRƯỜNG SA

Tháng 4 vừa qua, Huỳnh Thị Phượng và Tiên Minh ra Trường Sa trong đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa. Huỳnh Thị Phượng là phó đoàn công tác. Còn với Tiên Minh đây là lần thứ hai ra Trường Sa.