Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

KẾ HOẠCH GẶP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM RA TRƯỜNG (PHẦN 2)


(Tiếp theo phần 1)
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Tiểu ban nội dung gồm:
- Trần Bảo Long: Trưởng Tiểu ban
- Nguyễn Ngọc Hiểu: Phó Tiểu ban
- Châu Vĩnh Lương
- Nguyễn Công Tùng Chinh.
* Tiểu ban nội dung có nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm nội dung, chương trình và điều hành chương trình gặp mặt của lớp.
- Xây dựng kịch bản chi tiết và điều hành chương trình Lễ kỷ niệm,
- Liên hệ với các tiểu ban để phối hợp hoạt động.
- Dự kiến khách mời, phát hành giấy mời.
2. Tiểu ban hậu cần, tài chính gồm:
- Đường Anh Ngữ: Trưởng Tiểu ban
- Nguyễn Văn Bình: Phó Tiểu ban
- Lê Công Bình: Phó Tiểu ban
- Phạm Bai
- Nguyễn Thế Hải
- Trần Thị Ánh Nguyệt
- Bạch Thị Trà My
- Đinh Thị Hồng Nga
- Nguyễn Thị Kim Giang
* Tiểu ban hậu cần, tài chính có nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức chương trình gặp mặt và lễ kỷ niệm.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ khâu tài chính, ăn, nghỉ cho lớp.
- Chuẩn bị quà lưu niệm,
- Xây dựng chương trình vận động, đóng góp tài chính cho Lễ kỷ niệm.
3. Tiểu ban liên lạc gồm:
- Phan Đức Thiệu: Phụ trách liên lạc khu vực Lâm Đồng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi.
- Nguyễn Thế Hải: Phụ trách liên lạc khu vực Gia Lai, Kon Tum, ĐakLak.
- Trương Văn Lin: Phụ trách liên lạc khu vực Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận.
- Trần Hương Hải: Phụ trách liên lạc khu vực Sài Gòn, Tây Ninh
* Tiểu ban liên lạc có nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm thông tin, xác nhận danh sách người dự nhằm phục vụ cho khâu bố trí ăn, nghĩ, đi lại...
- Phát hành giấy mời và xác nhận số lượng, thành phần khách mời.
4. Tiểu ban hoạt động:
- Nguyễn Văn Quang: Trưởng tiểu ban.
- Phan Tiến Minh: Phó tiểu ban
- Lê Tú Oanh
- Nguyễn Thị Bảo Thuý
- Trần Thị Kim Chung
- Huỳnh Thị Sen.
* Tiểu ban hoạt động có nhiệm vụ:
- Phối hợp với ban Tổ chức và các tiểu ban để cùng điều hành hoạt động chung.
- Xây dựng, thiết kế và điều hành các chương trình giao lưu, vui chơi, tham quan dã ngoại cho tât cả các thành viên tham dự tại Đà Lạt (bao gồm cả thân nhân, gia đình, trẻ em của thành viên lớp).
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Các Tiểu ban làm nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên đảm nhận từng khâu công việc, trách bỏ sót hoặc trùng lắp nhiệm vụ theo nguyên tắc mỗi người mỗi việc, vì nhiệm vụ chung.
Các Tiểu ban (đặc biệt là Trưởng và phó Tiểu ban) phải có mặt tại Đà Lạt trước một ngày để rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
2. Tất cả thành viên trong lớp phát huy tinh thần trách nhiệm, mỗi nguời tuỳ theo khả năng của mình chung sức chung lòng vì sự thành công của Lễ kỷ niệm.
Chấp hành nghiêm túc chương trình, nội dung Lễ kỷ niệm, gặp mặt.
(Mời xem tiếp phần3)