Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

VĂN BÌNH LÀM CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ, THẾ HẢI LÀM BÍ THƯ HUYỆN UỶ KON PLONG

Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thế Hải tiếp tục được thăng quan ở Kon Tum

Đại hội Đảng tỉnh Kon Tum vừa rồi, hai cựu sinh viên Văn K11 Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thế Hải đắc cử tỉnh uỷ viên. Sau đại hội, cả hai đều được  thăng chức:
- Nguyễn Văn Bình làm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
- Nguyễn Thế Hải làm Bí thư huyện uỷ huyện Kon PLong
Xin chúc mừng hai "quan" của lớp ta
BAN LIÊN LẠC