Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

TÌM CỰU SINH VIÊN KHOA SINH LÊ THỊ THU HỒNG

Thêm một trường hợp hỏi thăm Văn Đà Lạt 11

Ngày 06 tháng 1 năm 2011,Raphael Thien-G Long Vu gởi tới
vandalat11@gmail.com nội dung:
"Hỏi thăm.
Chào Anh/Chị.
Tôi có 1 người bạn mất liên lạc đã 20 năm rồi . Ngày xưa học ngành Sinh khóa Dự bị 1984 & Chính thức 1985 .Tên là Lê thị thu Hồng
quê tại Nhatrang không biết Anh/Chị học cùng trường có biết người này không ? Xin cám ơn
."

Văn Đà Lạt 11 đã trả lời:
"Chào,
Anh/Chị nên hỏi các khoá lớn hơn
Văn Đà Lạt 11 tức là Văn khoá 11, tốt nghiệp năm 1991
Chúc Anh /Chị tìm gặp được bạn cũ"

Có ai biết thêm thông tin về trường hợp trên xin gởi cho raphaelg2005@gmail.com