Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

NGỌC HIỂU LÀM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN BÁO TUỔI TRẺ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Từ đầu tháng 11/2010, Ngọc Hiểu thôi công tác ở Báo Phú Yên với chức vụ Phó Tổng biên tập chuyển công tác về Báo Tuổi Trẻ giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Từ đầu tháng 11/2010, Ngọc Hiểu thôi công tác ở Báo Phú Yên với chức vụ Phó Tổng biên tập chuyển công tác về Báo Tuổi Trẻ giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, phụ trách 9 tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. Như vậy, Ngọc Hiểu sẽ có dịp gặp nhiều bạn bè ở lớp ta nhất qua những chuyến công tác và công du. Văn phòng đại diện Tuổi Trẻ khu vực Nam Trung bộ- Tây Nguyên đặt tại 64- Lê Đại Hành- Nha Trang.
BAN LIÊN LẠC