Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

CÓ NHỮNG NGÀY MƯA XA LẮC, XA LƠ...

TRƯƠNG LIN


Có những ngày mưa xa lắc, xa lơ
Bữa cơm chiều dọn ra bên bếp lửa
Dáng mẹ hao gầy ngồi tựa cửa
Trông người thân về cho kịp bữa cơm.

Có những ngày mưa ta rong ruổi về quê
Tìm đến nhà những người bạn cũ
Bạn bè ta giờ vẫn còn lam lũ
Nên ngày mưa, vẫn vất vả sớm chiều

Có những ngày mưa buồn hắt hiu
Đôi bạn cũ rủ nhau vào quán cóc
Nói chuyện vui mà lòng như muốn khóc
Mưa ngoài trời, dường như nặng hạt hơn.