Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

CHÚC TẾT CANH DẦNCHÚC CÁC BẠN CỰU SINH VIÊN VĂN ĐÀ LẠT K11 CÙNG GIA ĐÌNH NĂM MỚI:
MAY MẮN- AN LẠC- PHÁT TÀI- HẠNH PHÚC!

BAN LIÊN LẠC