Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

VƯỜN CHUỐI

Trương Lin lại làm thơ. Trong làng Vũ Đại xứ Tuy Hòa, Trương Lin là Binh Chức.

(Tặng Hồng Ánh và Làng Vũ Đại)
Binh Chức


Có một vườn chuối xanh
Bên bờ sông Vị Hoàng rất đẹp
Ở nơi đó, có một vuông đất hẹp
Bá Kiến thí cho Chí Phèo
(Hay nói đúng hơn, trả công cho những lần rạch mặt)
Kệ những thằng tranh giành quyền lực
Chí Phèo vặt chuối xanh uống cùng gã canh chùa
Tự Lãng say, vặt râu cười hỏi “Con người đứng lên bằng cái gì”
Nhà văn buồn buồn, các bác cứ rượu đi
Con người đứng lên bằng cái gì kệ họ
Bằng nịnh bợ, bằng tiền, bằng tài năng (hay bằng cái “kia”cũng thế)
Có ảnh hưởng gì đến bữa rượu các bác đâu

Cuộc rượu Chí Phèo không biết kéo đến đâu,
Nếu không có một người con gái đến
Người con gái dẫu xấu đến thành giai thoại
Chỉ bát cháo hành vẫn cứu rỗi một gã say
Đêm Trăng của Nhà văn đẹp đến lạ kỳ
Để thịt da long lanh
Để khôn mặt rỗ chằng, trở nên thánh thiện
Để Chị Nở tôi biết thẹn thùng làm duyên
Để Anh Chí tôi, biết đòi quyền sống
Để cánh cửa làng Vũ Đại mở ra
Bằng án mạng
Để được làm người.