Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

THẦY CHÂU VÀ ĐỘI BÓNG KHOA NGỮ VĂN

Tình cờ lục lại lấy hình Thầy Châu- Chủ nhiệm lớp mình, người thầy rất say mê bóng đá chụp hình chung với đội bóng của Khoa. Hình do Bảo Long lưu giữ