Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

SƯƠNG MÙ ĐÀ LẠT

Đang và mùa hè, xem sương mù Đà Lạt cho mát nhéKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét