Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008

HAI QUÊ

Thơ NGUYỄN VĂN QUANGCó dòng sông nào không về biển cả
Có cuộc đời nào không một quê hương
Có đi có nhớ có thương
Có về mới thấy vấn vương trong lòng

Muôn dòng sông đổ một dòng
Muôn ngày qua biết bao lần nhớ quê
Một ngày như tỉnh cơn mơ
Giật mình ai bảo hai quê là mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét