Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

GẶP GỠ CUỐI NĂM

 Sắp năm cùng tháng hết, quán về khuya cũng sắp tàn luôn, có năm tay " bợm nhậu" uống rượu mải chuyện chưa chịu ra về 
Trong quán lẩu bò