Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

ĐƯỜNG ANH NGỮ LÊN CHỨC PHÓ BAN DÂN VẬN, HUỲNH THỊ PHƯỢNG LÊN CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Ban Liên lạc xin thông báo tin để mọi người chúc mừng:
- Anh Đường Anh Ngữ vừa có quyết định bổ nhiệm làm Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng. Trước đó, Anh Ngữ là chánh văn phòng Ban Dân vận tỉnh uỷ
- Chị Huỳnh Thị Phượng vừa đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, chị Phượng là chánh văn phòng Hội phụ nữ tỉnh
BAN LIÊN LẠC