Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

GẶP NHAU Ở NHA TRANG


Văn Quang đi đánh cá, gặp anh em Nha Trang: Văn Quang, Phan Quê, Tiên Minh, Ngọc Hiểu, Phạm Bai
Ảnh: Cu Đen