Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

BẠN Ở QUY NHƠN

Ảnh của NGỌC MINH
Hồi Festival Tây Sơn-Bình Định, Ngọc Minh có gặp anh Phạm Ánh và Cù Thị Ngọc Phương (bây giờ là chuyên viên Văn Phòng UBND tỉnh Bình Định) và chị Phương Lan Văn 10 (làm ở Đài PT-TH Bình Định), hôm nay gửi cho Văn Đà Lạt 11 ảnh gia đình Phạm Ánh cùng ảnh Ngọc Phương-Phương Lan để các bạn xem bây giờ các “cố nhân” đó có trẻ đẹp hơn cái thời ăn su su không nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét